مگنت چیست؟

مگنت پلتفرم تبلیغاتی تلفن همراه است. مگنت به شما کمک می‌کند به مشتریان خود راحت تر دسترسی داشته باشید. شما تبلیغات خود را
در هر زمانی و کسانی که خودتان می خواهید نمایش می دهید و این هوشمندی در تبلیغات نتایج بهتری از تبلیغات را برای شما به ارمغان می آورد
بودجه تبلیغات خود را مدیریت کنید
مگنت این امکان را به شما می دهد تا با هر بودجه ای که مورد نظرتان است تبلیغات خود را نمایش دهید
با مگنت انتظارات شما تغییر خواهد کرد
مگنت به شما کمک می کند مشتریان مناسب خود را پیدا کنید، رفتار
و سلایق آنها را بهتر بشناسید و با آنها ارتباط بهتری داشته باشید. این
یعنی اثر بخشی بیشتر تبلیغات
تبلیغ دهنده
توسعه دهنده